VISI & MISI


VISI

Sek. Keb. Pulapah terbilang menjelang 2016


MISI

Kami Warga SEK. KEB. PULAPAH akan memastikan : 
Kurikulum dan kokurikulum yang cermerlang 
Sahsiah dan disiplin yang terpuji 
Persekitaran yang kunduksif 
Pengurusan dan pentadbiran yang telus 
Hubungan komuniti yang erat