ANUGERAH KECEMERLANGAN SEK. KEB. PULAPAH

TAHUN 1997

Hadiah Peningkatan Pencapaian Purata Pendidikan (H4P) Pertama
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 1998 

Hadiah Peningkatan Pencapaian Purata Pendidikan (H4P) Pertama
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2000

Hadiah Peningkatan Pencapaian Purata Pendidikan (H4P) Pertama
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2001

Hadiah Peningkatan Pencapaian Purata Pendidikan (H4P) Kedua
Anugerah Akademik Cemerlang 2001
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2002

Anugerah Akademik Cemerlang 2002
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2003

Anugerah Akademik Cemerlang 2003
Peningkatan pelajar 5A dari 2 orang kepada 5 orang
Peratus pencapaian lulus daripada 90.9% kepada 94.4%
Gred purata sekolah 1.53 berbanding 1.73 dalam UPSR 2002
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2004 

Anugerah Akademik Cemerlang 2004
Anugerah Akademik Terbilang JPNS UPSR 2004
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2005

Anugerah Akademik Cemerlang 2005
Anugerah Akademik Terbilang JPNS UPSR 2005
Sijil Penghargaan JPN

TAHUN 2006 

Anugerah Akademik Cemerlang 2006
Anugerah Akademik Terbilang JPNS UPSR 2006
Pencapaian Cemerlang UPSR 2006
Sijil Penghargaan JPN GMGBNS

TAHUN 2007

Anugerah Akademik Cemerlang 2007
Anugerah Akademik Terbilang JPNS UPSR 2007
Berjaya Dalam UPSR 2007
Pencapaian Cemerlang UPSR 2007
Sijil Penghargaan JPN GMGBNS

TAHUN 2008

Anugerah Akademik Cemerlang 2008
Pencapaian Cemerlang UPSR 2008
Sijil Penghargaan JPN GMGBNS

TAHUN 2009

XX

TAHUN 2010

XX

TAHUN 2011

XX

TAHUN 2012

XX

TAHUN 2013

XX

TAHUN 2014

XX